Privacy verklaring

Wij respecteren de privacy van onze website bezoekers en van onze klanten. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) die per 25 mei 2018 van kracht is.

Over ons

Romein Maatinterieurs BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze gegevens:

Romein Maatinterieurs BV
Risseweg 32
6004 RM Weert

Telefoon: 0495 – 55 06 90
KVK nr. 17207553

Brigitte Roemen is de Functionaris Gegevensbescherming van Romein Maatinterieurs BV. Zij is te bereiken via info@romeinmaatinterieurs.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Romein Maatinterieurs BV verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@romeinmaatinterieurs.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Romein Maatinterieurs BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Romein Maatinterieurs BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Romein Maatinterieurs BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Romein Maatinterieurs BV) tussen zit. Romein Maatinterieurs BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Website voor het online presenteren van onze producten en diensten.
 • CMS voor het beheren van de website.
 • CRM voor het maken van offertes en facturen.
 • Boekhoudprogramma voor het verwerken en beheren van de administratie tbv de Belastingwet.

Door gegevens aan ons te verstrekken geeft je ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien is een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij diensten voor je gaan uitvoeren. Wij verwerken jouw gegevens dus volgens de richtlijnen van de AVG.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Romein Maatinterieurs BV bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

CRM:
De gegevens in ons CRM-systeem bewaren we ten minste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen één jaar na het verlopen van die verplichting door ons verwijderd. Dit termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

CMS:
Jouw bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, adres, e-mail adres, website en telefoonnummer die je invult bij een formulier voor een contact- en/of offerteaanvraag, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken. We slaan deze gegevens op in ons CMS-systeem. Deze gegevens in ons CMS-systeem bewaren we ten minste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen één jaar na het verlopen van die verplichting door ons verwijderd. Dit termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Boekhoudprogramma:
De gegevens in ons boekhoudprogramma bewaren we ten minste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen één jaar na het verlopen van die verplichting door ons verwijderd. Dit termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Romein Maatinterieurs BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor